Umarlaud

Eesti Ajaloomuuseumi ja Eesti muinsuskaitse näitus
ULTIMA MEMORIA
Eestimaa lagunenud ja hüljatud kultuurimälestised
3.04. – 25.05. 2009
Narva Muuseumis, Hermanni kindluses

MUINSUSKAITSE TALGUPÄEVA (16.05) INFO
Crowdfunding France